Holdtræning ved Ringe fysioterapi

Vi mener at træning er en stor del af behandlingen og sigter efter at motivere til så meget aktivitet som muligt. På holdene arbejdes der specifikt med den enkeltes problemstilling og selvfølgelig med holdet som helhed. Der tilstræbes en god stemning og arbejdes målrettet med den nyeste viden indenfor træning af den enkeltes lidelse. Der undervises altid af en fysioterapeut. 

Hvad kan jeg forvente at træningen indeholder?

Træning ved Ringe fysioterapi vil så vidt som muligt være varierende og indeholde forskellige elementer af træning. Der vil være fokus på bl.a. kondition, balance, styrke, bevægelighed og koordination. Under træningen benyttes redskaber, bolde, elastikker, maskiner, TRX samt træning på gulv. 

Du kan læse mere om de forskellige hold ved at klikke på holdet: